جشنواره فروش محصولات اخوان

هود


جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 1

هود شومینه ای اخوان مدل H 1

سایز 50*90

486,900 تومان 389,520 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 11 G

هود شومینه ای اخوان مدل H 11 G

سایز 50*90

489,400 تومان 391,520 تومان
جشنواره
20%
هود زیرکابینتی اخوان مدل H 16

هود زیرکابینتی اخوان مدل H 16

سایز 50*90

308,500 تومان 246,800 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 18 G

هود شومینه ای اخوان مدل H 18 G

سایز 50*90

460,500 تومان 368,400 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 20

هود شومینه ای اخوان مدل H 20

سایز 50*90

500,300 تومان 400,240 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 21

هود شومینه ای اخوان مدل H 21

سایز قطر 74

702,200 تومان 561,760 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 27 4S

هود شومینه ای اخوان مدل H 27 4S

سایز 50*90

582,500 تومان 466,000 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 28 G

هود شومینه ای اخوان مدل H 28 G

سایز 50*90

537,400 تومان 429,920 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 34-T

هود شومینه ای اخوان مدل H 34-T

توقف در تولید

847,900 تومان 678,320 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 37

هود شومینه ای اخوان مدل H 37

سفارشی

435,300 تومان 348,240 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 47

هود شومینه ای اخوان مدل H 47

سایز 50*90

546,900 تومان 437,520 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 49-S

هود شومینه ای اخوان مدل H 49-S

سایز 50*90

568,700 تومان 454,960 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 54-T

هود شومینه ای اخوان مدل H 54-T

سایز 50*90

657,000 تومان 525,600 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 57-T

هود شومینه ای اخوان مدل H 57-T

سایز 50*90

881,600 تومان 705,280 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 58-T

هود شومینه ای اخوان مدل H 58-T

سایز 50*80

884,300 تومان 707,440 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 59-4S

هود شومینه ای اخوان مدل H 59-4S

سایز 50*90

599,400 تومان 479,520 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H63-T

هود شومینه ای اخوان مدل H63-T

سایز 50*90

642,200 تومان 513,760 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H63-W

هود شومینه ای اخوان مدل H63-W

سایز 50*90

728,700 تومان 582,960 تومان
جشنواره
20%
هود شومینه ای اخوان مدل H 64-TB

هود شومینه ای اخوان مدل H 64-TB

سایز 30*70

433,700 تومان 346,960 تومان

گاز


جشنواره
18%
اجاق گاز استیل اخوان مدل V3

اجاق گاز استیل اخوان مدل V3

سایز 50*86

948,500 تومان 777,770 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز استیل اخوان مدل V4

اجاق گاز استیل اخوان مدل V4

سایز 50*86

918,200 تومان 752,924 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز شیشه ای اخوان مدل V8

اجاق گاز شیشه ای اخوان مدل V8

سایز 50*86

1,237,100 تومان 1,014,422 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز شیشه ای اخوان مدل V14

اجاق گاز شیشه ای اخوان مدل V14

سایز 50*86

1,115,800 تومان 914,956 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز شیشه ای اخوان مدل V20

اجاق گاز شیشه ای اخوان مدل V20

سایز 50*86

1,144,600 تومان 938,572 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز استیل اخوان مدل V21

اجاق گاز استیل اخوان مدل V21

سایز 50*86

968,400 تومان 794,088 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز استیل اخوان مدلG13-HE

اجاق گاز استیل اخوان مدلG13-HE

سایز 50*86

848,400 تومان 695,688 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز استیل اخوان مدلGi-13

اجاق گاز استیل اخوان مدلGi-13

سایز 50*86

740,500 تومان 607,210 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز استیل و شیشه اخوان مدل G14 New

اجاق گاز استیل و شیشه اخوان مدل G14 New

سایز 50*86

934,900 تومان 766,618 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز استیل و شیشه اخوان مدلGi-14

اجاق گاز استیل و شیشه اخوان مدلGi-14

سایز 50*86

817,300 تومان 670,186 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز شیشه ای اخوان مدلG 24-HE

اجاق گاز شیشه ای اخوان مدلG 24-HE

سایز 50*86

999,700 تومان 819,754 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز شیشه ای اخوان مدل Gi 24-s

اجاق گاز شیشه ای اخوان مدل Gi 24-s

سایز 50*86

727,200 تومان 596,304 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز شیشه ای  اخوان مدلGi 35

اجاق گاز شیشه ای اخوان مدلGi 35

سایز 50*86

759,600 تومان 622,872 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز شیشه ای اخوان مدلGi 35-s

اجاق گاز شیشه ای اخوان مدلGi 35-s

سایز 50*86

759,600 تومان 622,872 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز استیل اخوان مدلG 103

اجاق گاز استیل اخوان مدلG 103

سایز 50*86

860,700 تومان 705,774 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز شیشه ای اخوان مدلGi 134

اجاق گاز شیشه ای اخوان مدلGi 134

سایز 43*92

598,900 تومان 491,098 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز استیل اخوان مدل G135-HE-S

اجاق گاز استیل اخوان مدل G135-HE-S

سایز 50*86

864,400 تومان 708,808 تومان
جشنواره
18%
اجاق گاز شیشه ای اخوان مدلGi 142

اجاق گاز شیشه ای اخوان مدلGi 142

سایز 51*86

777,400 تومان 637,468 تومان

سینک


جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 300

سینک ظرفشویی اخوان مدل 300

توکار - سایز 50*120

825,700 تومان 660,560 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 302

سینک ظرفشویی اخوان مدل 302

توکار - سایز 50*120

825,700 تومان 660,560 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 304

سینک ظرفشویی اخوان مدل 304

توکار - سایز 50*120

825,700 تومان 660,560 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 306

سینک ظرفشویی اخوان مدل 306

توکار - سایز 50*100

760,100 تومان 608,080 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 310

سینک ظرفشویی اخوان مدل 310

توکار - سایز 50*100

760,100 تومان 608,080 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 318

سینک ظرفشویی اخوان مدل 318

توکار - سایز 52*120

716,400 تومان 573,120 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 320s

سینک ظرفشویی اخوان مدل 320s

روکار - سایز 60*120

705,400 تومان 564,320 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 324

سینک ظرفشویی اخوان مدل 324

توکار - سایز 50*120

869,500 تومان 695,600 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 332

سینک ظرفشویی اخوان مدل 332

توکار - سایز 50*120

1,529,000 تومان 1,223,200 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 360

سینک ظرفشویی اخوان مدل 360

توکار - سایز 52*120

607,000 تومان 485,600 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 362

سینک ظرفشویی اخوان مدل 362

روکار - سایز 60*120

650,700 تومان 520,560 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 401

سینک ظرفشویی اخوان مدل 401

زیرکابینتی - سایز 40*72

710,900 تومان 568,720 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 410

سینک ظرفشویی اخوان مدل 410

زیرکابینتی - سایز 40*71

940,600 تومان 752,480 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 6New

سینک ظرفشویی اخوان مدل 6New

توکار - سایز 50*116

421,500 تومان 337,200 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 12

سینک ظرفشویی اخوان مدل 12

توکار - سایز 50*100

477,700 تومان 382,160 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 15

سینک ظرفشویی اخوان مدل 15

توکار - سایز 50*80

382,300 تومان 305,840 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 16

سینک ظرفشویی اخوان مدل 16

توکار - سایز 50*138

517,800 تومان 414,240 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 25

سینک ظرفشویی اخوان مدل 25

روکار - سایز 60*120

481,000 تومان 384,800 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 44

سینک ظرفشویی اخوان مدل 44

توکار - سایز 50*100

513,500 تومان 410,800 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 73

سینک ظرفشویی اخوان مدل 73

توکار - سایز 50*100

404,000 تومان 323,200 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 80

سینک ظرفشویی اخوان مدل 80

روکار - سایز 60*120

493,200 تومان 394,560 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 82

سینک ظرفشویی اخوان مدل 82

توکار - سایز 50*116

463,400 تومان 370,720 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 136

سینک ظرفشویی اخوان مدل 136

توکار - سایز 50*116

269,800 تومان 215,840 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 145

سینک ظرفشویی اخوان مدل 145

توکار - سایز 50*120

427,800 تومان 342,240 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 146

سینک ظرفشویی اخوان مدل 146

روکار - سایز 60*120

462,000 تومان 369,600 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 149

سینک ظرفشویی اخوان مدل 149

توقف در تولید

462,100 تومان 369,680 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 156

سینک ظرفشویی اخوان مدل 156

توکار - سایز 50*120

427,800 تومان 342,240 تومان
جشنواره
20%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 160

سینک ظرفشویی اخوان مدل 160

توکار - سایز 50*120

427,800 تومان 342,240 تومان

فر توکار


جشنواره
20%
فر توکار اخوان مدل F3

فر توکار اخوان مدل F3

کارکرد: گاز و برق

1,160,900 تومان 928,720 تومان
جشنواره
20%
فر توکار اخوان مدل F5

فر توکار اخوان مدل F5

کارکرد: گاز و برق

1,126,800 تومان 901,440 تومان
جشنواره
20%
فر توکار اخوان مدل F8

فر توکار اخوان مدل F8

کارکرد: گاز و برق

1,199,400 تومان 959,520 تومان
جشنواره
20%
فر توکار اخوان مدل F15

فر توکار اخوان مدل F15

کارکرد: گاز و برق

1,145,100 تومان 916,080 تومان
جشنواره
20%
فر توکار اخوان مدل F20

فر توکار اخوان مدل F20

کارکرد: برق

1,805,200 تومان 1,444,160 تومان
جشنواره
20%
فر توکار اخوان مدل F21

فر توکار اخوان مدل F21

کارکرد: گاز و برق

1,552,600 تومان 1,242,080 تومان
جشنواره
20%
فر توکار اخوان مدل F25

فر توکار اخوان مدل F25

کارکرد: برق

1,661,700 تومان 1,329,360 تومان
جشنواره
20%
فر توکار اخوان مدل F28

فر توکار اخوان مدل F28

کارکرد: گاز

1,190,900 تومان 952,720 تومان
جشنواره
20%
فر  توکار اخوان مدل F30

فر توکار اخوان مدل F30

کارکرد: برق

1,564,800 تومان 1,251,840 تومان
جشنواره
20%
فر توکار اخوان مدل F32

فر توکار اخوان مدل F32

کارکرد: برق

2,083,000 تومان 1,666,400 تومان
جشنواره
20%
فر توکار اخوان مدل F35

فر توکار اخوان مدل F35

کارکرد: برق

2,287,900 تومان 1,830,320 تومان
اخبار مرتبط

آغاز جشنواره فروش محصولات اخوان

در این جشنواره کلیه محصولات اخوان شامل هود آشپزخانه اخوان، سینک ظرفشویی اخوان، گازصفحه ای اخوان، فرتوکار اخوان با تخفیف پلکانی 8 + 20 درصد بفروش میرسد.
کلیه ی حقوق این سایت متعلق به اخوان سنتر - میباشد. copyright © 2015-2016 akhavancenter.com